Ota pelit haltuun! Sarah Mairsin ohjeistus

Kisatuomarimme Sarah Mairs on kirjoittanut kilpailijoillemme ohjeistuksia ja vinkkejä peliluokkia varten. Ota lajit haltuun!

Viikonlopun aikana saat ratapiirroksen ilmosta aina kisapäivän aamuna. Näin voit suunnitella ratasuoritustasi kisapäivän aikana etukäteen!

Snooker yhteenveto – PERJANTAI JA SUNNUNTAI

Snookerissa on kaksi osaa: alkuosuus – jonka ohjaajat suunnittelevat itse ja loppuosuus – joka on tuomarin suunnittelema.

Voittaja on se koirakko, joka saa eniten pisteitä nopeimmassa ajassa.

Radan suoritusaika on 50 sekuntia.

Alkuosuus

LÄHTÖHYPPY on suoritettava osoitettuun suuntaan ja sen voi suorittaa vain lähtöhyppynä, ei enää myöhemmin alkuosuuden aikana. Jos koirakko suorittaa lähtöhypyn toistamiseen missään vaiheessa rataa; pisteidenkeruu päättyy ja koirakko poistuu radalta maalihypyn kautta saadakseen pitää alkuosasta keräämänsä pisteet ja suoritusajan.

Jos koira ohittaa lähtöhypyn, sen tulee palata suorittamaan lähtöhyppy. Aika ei ala ennen kuin lähtöhyppy suoritetaan osoitettuun suuntaan (oikein päin).

Tuomari kertoo pistemääriä sitä mukaa, kun koirakko suorittaa esteitä. Mikäli estettä ei suoriteta hyväksytysti (rima tippuu, kontaktivirhe), tuomari huutaa nolla (zero). Koirakko kuitenkin jatkaa peliä. Alkuosuudella ei arvostella kieltoja, vaan koirakko voi ottaa ko. esteen uusiksi ilman pistemenetyksiä.

Alkuosuudella koirakko suorittaa esteistä punaisten ja piste-esteiden yhdistelmänä. Koirakolla on mahdollisuus suorittaa neljä kertaa yhdistelmä, jossa on punainen hyppy+ piste-este. Ennen loppuosuuden alkua koirakon on suoritettava vähintään kolme kertaa yhdistelmä, jossa on punainen hyppy+ piste-este

Alkuosa kulkee seuraavasti:

Punainen hyppy onnistuneesti -> vapaavalintainen piste- este -> eri punainen hyppy onnistuneesti -> vapaavalintainen piste- este -> eri punainen hyppy onnistuneesti -> vapaavalintainen piste-este.

Tämän jälkeen koirakko aloittaa loppuosuuden esteeltä numero 2 tai vaihtoehtoisesti yrittää neljättä punaisen hypyn ja piste-esteen yhdistelmää.

Vapaavalintaiset esteet voivat olla yksittäisiä esteitä tai sarjoja. Niiden arvo on sama kuin niissä oleva numero ja saadakseen pisteitä koirakon täytyy suorittaa valitun piste-esteen kaikki osat onnistuneesti.

Erityistä alkuosassa:
Mikäli koira tiputtaa punaisen hypyn riman, koirakon täytyy SUORAAN siirtyä toiselle punaiselle esteelle. Koirakko voi siirtyä vapaavalintaiselle piste-esteelle vasta, kun punainen hyppy on suoritettu onnistuneesti! Mikäli koirakko suorittaa vapaavalintaisen esteen ennen kuin punainen hyppy on suoritettu onnistuneesti, koirakon peli päättyy (tuomari puhaltaa pilliin). Tällöin koirakon tulee siirtyä maalihypyn kautta pois radalta, jotta se saa ajan ja pitää siihen saakka kerätyt pisteensä.

Mikäli koirakko suorittaa saman punaisen hypyn kahdesti peräkkäin, koirakon peli päättyy (tuomari puhaltaa pilliin).  Tällöin koirakon tulee siirtyä maalihypyn kautta pois radalta, jotta se saa ajan ja pitää tähän saakka kerätyt pisteensä.

Mikäli koirakko siirtyy vapaavalintaiselle esteelle, mutta ei suorita sitä hyväksytysti (rima tippuu, kontaktivirhe), koirakko ei saa pisteitä tältä esteeltä.

Mikäli koirakko siirtyy vapaavalintaiselta piste-esteeltä suoraan toiselle vapaavalintaiselle piste-esteelle ilman, että suorittaa välissä punaista hyppyä, koirakon peli päättyy. Tällöin koirakon tulee siirtyä maalihypyn kautta pois radalta, jotta se saa ajan ja pitää tähän saakka kerätyt pisteensä.

Mikäli koira tiputtaa alkuosassa riman vapaavalintaisella piste-esteellä tai yhdistelmässä, koirakko saa nolla pistettä tältä suorituskerralta. Pudotetun riman este tai yhdistelmä on silti mahdollista suorittaa myöhemmin uudestaan, samoin kuin loppuosuudella.

Esteet ovat arvoltaan sen verran, mitä niihin liitetty numero kertoo. Loppuosuudella numerot kertovat esteiden suoritusjärjestyksen.

Sarjaesteet ovat alkuosuudella suoritettavissa missä järjestyksessä ja mihin suuntaan tahansa, kunhan koirakko suorittaa kaikki sarjan osat.

Loppuosuus
Kun koirakko on suorittanut vähintään kolme punainen hyppy/vapaavalintainen piste-este -yhdistelmää, sen on mahdollista yrittää joko neljättä punainen hyppy/vapaavalintainen piste-este yhdistelmää tai siirtyä loppuosuudelle. Loppuosuus alkaa esteestä numero kaksi ja rata tule suorittaa numerojärjestyksessä virheettömästi.

Loppuosuudella arvostellaan kiellot ja normaalit este-virheet.

Mikäli koirakko tekee virheen tai kiellon loppuosuudella, tuomari puhaltaa pilliin ja koirakon tulee siirtyä maalihypyn kautta pois radalta, jotta se saa ajan ja pitää siihen saakka keräämänsä pisteet. Matkalla maalihypylle koira voi suorittaa esteitä, mutta niistä ei saa pisteitä.

Mikäli aika loppuu, koirakko saa pisteet niistä esteistä, jotka se on suorittanut onnistuneesti ennen ajan loppumista. Ajan loppuessa koirakon tulee siirtyä maalihypyn kautta pois radalta, jotta se saa ajan ja pitää siihen saakka kerätyt pisteensä.

Gambler 1 yhteenveto – LAUANTAI

Gamblerissa on kaksi osaa: alkuosuus – jonka ohjaajat suunnittelevat itse ja loppuosuus – joka on tuomarin suunnittelema.

Voittaja on se koirakko, joka saa eniten pisteitä nopeimmassa ajassa.

Alkuosuuden aika on 30 sekuntia, jonka sisällä koirakon tulee yrittää kerätä niin monta pistettä kuin mahdollista.

Loppuosuuden aika on 13 sekuntia. Jos koirakko ei suorita loppuosuuden gambleen kuuluvaa maalihyppyä ennen loppuosuuden ajan päättymistä, se ei saa gamble-osuudelta pisteitä.

Alkuosuuden ajan päättyessä ohjaaja kuulee äänimerkin, joka kertoo, että loppuosuuden aika on alkanut. Tällöin koirakko siirtyy suorittamaan gamble-osuutta, joka on suoritettava annetun ajan sisällä, jotta koirakko saa siitä Gamblepisteet.

Alkuosuus
LÄHTÖHYPPY on suoritettava osoitettuun suuntaan ja sen voi suorittaa vain lähtöhyppynä, ei enää myöhemmin alkuosuuden aikana. Jos koirakko suorittaa alkuosuuden aikana lähtöhypyn toistamiseen; pisteidenkeruu loppuu ja koirakko poistuu radalta maalihypyn kautta.

Jos koira ohittaa lähtöhypyn, sen tulee palata suorittamaan lähtöhyppy. Aika ei ala ennen kuin lähtöhyppy suoritetaan osoitettuun suuntaan (oikein päin).

Tuomari kertoo pistemääriä sitä mukaa, kun koirakko suorittaa esteitä. Mikäli estettä ei suoriteta hyväksytysti (rima tippuu, kontaktivirhe), tuomari huutaa nolla (zero). Koirakko kuitenkin jatkaa peliä. Kieltoja ei arvostella.

Pisteet
Hyppy – 1 piste
Putki/rengas/okseri/muuri/pituus – 2 pistettä
Keinu – 3 pistettä
A-este – 4 pistettä
Kepit – 5 pistettä
Puomi – 5 pistettä

Kaikki esteet voidaan suorittaa niin monta kertaa kuin ohjaaja haluaa, mutta pisteitä voi saada vain kahdesti samalta esteeltä. Keppejä ja kontakteja EI voi suorittaa kahdesti peräkkäin, ei myöskään kahta eri kontaktia peräkkäin. (Esimerkki: ei keinu/keinu tai A-este/puomi -yhdistelmiä).

Mikäli koirakko suorittaa kontaktit peräkkäin; tuomari puhaltaa pilliin, pisteidenkeruu loppuu ja koirakko poistuu radalta maalihypyn kautta. Maalihyppy on AINA suoritettava ennen radalta poistumista, jotta koirakko saa ajan ja säilyttää ennen virhettä keräämänsä pisteet. Mikäli koirakko tekee kontakti- tai keppivirheen, koirakko saa suorittaa kyseisen esteen heti uudestaan.

Minigamble – Voidaan suorittaa kahdesti pisteitä saadakseen.
Minigamble on muutaman esteen sarja, joihin liittyy rajoitus ohjaajalle. Mikäli koirakko suorittaa osuuden hyväksytysti ohjaajan ollessa viivan toisella puolella, se saa minigamblen sisältämien esteiden pistemäärän tuplana.

Mikäli ohjaaja astuu viivalle tai viivan yli, koirakko saa esteiden normaalit pisteet. Minigamblessa ei arvostella kieltoja. Minigamble katsotaan onnistuneeksi, vaikka koira kävisi välissä ohjaajan luona rajaviivan toisella puolelle, kunhan ohjaaja saa rajaviivalle astumatta uudestaan lähetettyä koiran suorittamaan minigamblen ne esteet, joita koira ei vielä ole tehnyt.

ABC Bonus – Alkuosuuden aikana koirakko voi saada peruspisteiden lisäksi 15 lisäpistettä (vain kerran), mikäli se suorittaa erikseen merkityt (ABC) esteet alkuosan aikana. Esteiden suoritusjärjestyksella tai suunnalla ei ole väliä ja välissä voi olla muita esteitä.

Loppuosuuden gamble-esteitä voi suorittaa alkuosuudella, mutta EI kahta peräkkäistä estettä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Mikäli koirakko suorittaa alkuosuudella kaksi gamble-estettä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan, mahdollisuus gamble-osuuden hyväksyttyyn suorittamiseen on mennyt. Koirakko voi kuitenkin kerätä pisteitä alkuosuudelta gamble-osuuden alkamiseen asti. Kun alkuosuuden aika tulee täyteen, koirakon tulee poistua radalta maalihypyn kautta säilyttääkseen alkuosuudelta keräämänsä pisteet.

Gamble-osuuden esteitä voi suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä (suurimmasta pienimpään) tai yksittäisinä esteinä. Mikäli koira pudottaaalkuosuudella jonkin gamble-esteen riman, mahdollisuus gamble-osuuden hyväksyttyyn suorittamiseen on mennyt. Koirakko voi kuitenkin kerätä pisteitä alkuosuudelta gamble-osuuden alkamiseen asti. Kun alkuosuuden aika tulee täyteen, koirakon tulee poistua radalta maalihypyn kautta säilyttääkseen alkuosuudelta keräämänsä pisteet.

Mikäli loppuosuuden alkua merkitsevä äänimerkki kuuluu koiran ollessa vielä suorittamassa jotain estettä tai mini-gambleä, pisteitä ei enää kerry tältä esteeltä. Esteen tai mini-gamblen tulee olla suoritettu puhtaasti loppuun ennen äänimerkkiä, jotta siitä kertyy pisteitä. (Esim. Loppuosuuden alkua merkitsevä äänimerkki kuuluu koiran ollessa puomin alastulorampin yläosassa, koira ei saa pisteitä puomista, koska sitä ei ole suoritettu kokonaisuudessaan ennen ajan täyttymistä.)

Koirakko ei saa oleilla gamble-osuuden alun lähellä odottamassa äänimerkkiä. Tuomari voi alkuosuuden aikana hylätä koirakon suorituksen, jos ohjaaja selkeästi vain oleilee gamble-osuuden lähellä yrittämättä aktiivisesti kerätä pisteitä tai ohjaa koiraansa suorittamaan samoja esteitä uudestaan saamatta niistä pisteitä, vain päästäkseen edulliseen asemaan loppuosuutta ajatellen. Tätä kutsutaan oleiluksi (loitering). Mikäli tuomari puhaltaa pilliin ja pyytää koirakkoa poistumaan radalta oleilun takia, koirakko menettää kaikki siihen mennessä keräämänsä pisteet.

Loppuosuus – Aikagambler:

Gamble-osuus: Alkuosuuden ajan (30 sekuntia) päättyessä ohjaaja kuulee äänimerkin, joka kertoo radan loppuosuuden alkamisesta. Koirakon tulee suorittaa gamble-osuuden esteet numerojärjestyksessä annetun ajan sisällä, jotta se saa pisteitä tältä osuudelta. Kieltoja ei arvostella.

Ohjaaja kuulee äänimerkin myös loppuosuuden ajan ollessa lopussa. Hyväksytyn gamble-osuuden on oltava suoritettu kokonaisuudessaan ennen kuin äänimerkki kuuluu. Koira saa suorittaa esteitä äänimerkin jälkeen matkalla gamble-osuuden ensimmäiselle esteelle, se ei kuitenkaan saa näistä esteistä enää pisteitä alkuosuuden ajan päättymisen jälkeen.

Loppuosuuden Gamble-osuus on 15 pisteen arvoinen.

MAALIHYPPY – Radalta poistutaan AINA maalihypyn kautta. Mikäli koirakko ei suorita maalihyppyä, se menettää kaikki keräämänsä pisteet eikä saa myöskään aikaa radalta.

 

Gamble 2 yhteenveto – SUNNUNTAI

Gamblerissa on kaksi osaa: alkuosuus – jonka ohjaajat suunnittelevat itse ja loppuosuus – joka on tuomarin suunnittelema.

Alkuosuuden aika on 30 sekuntia, jonka sisällä koirakon tulee yrittää kerätä niin monta pistettä kuin mahdollista. Alkuosuuden ajan päättyessä ohjaaja kuulee äänimerkin, joka kertoo, että loppuosuuden aika on alkanut. Tällöin koirakko siirtyy suorittamaan gamble-osuutta, joka on suoritettava annetun ajan sisällä, jotta koirakko saa siitä pisteitä.

Loppuosuuden aika on 17 sekuntia.  Jos koirakko ei suorita loppuosuuden gambleen kuuluvaa maalihyppyä ennen loppuosuuden ajan päättymistä, se ei saa gamble-osuudelta pisteitä.

Alkuosuus
LÄHTÖHYPPY on suoritettava osoitettuun suuntaan ja sen voi suorittaa vain lähtöhyppynä, ei enää myöhemmin alkuosuuden aikana. Jos koirakko suorittaa alkuosuuden aikana lähtöhypyn toistamiseen; pisteidenkeruu loppuu ja koirakko poistuu radalta maalihypyn kautta.

Jos koira ohittaa lähtöhypyn, sen tulee palata suorittamaan lähtöhyppy. Aika ei ala ennen kuin lähtöhyppy suoritetaan osoitettuun suuntaan (oikein päin).

Tuomari kertoo pistemääriä sitä mukaa, kun koirakko suorittaa esteitä. Mikäli estettä ei suoriteta hyväksytysti (rima tippuu, kontaktivirhe), tuomari huutaa nolla (zero). Koirakko kuitenkin jatkaa peliä. Kieltoja ei arvostella.

Pisteet
Hyppy – 1 piste
Putki/rengas/okseri/muuri/pituus – 2 pistettä
Keinu – 3 pistettä
A-este – 4 pistettä
Kepit – 5 pistettä
Puomi – 5 pistettä

Kaikki esteet voidaan suorittaa niin monta kertaa kuin ohjaaja haluaa, mutta pisteitä voi saada vain kahdesti samalta esteeltä. Keppejä ja kontakteja EI voi suorittaa kahdesti peräkkäin, ei myöskään kahta eri kontaktia peräkkäin. (Esimerkki: ei keinu/keinu tai A-este/puomi -yhdistelmiä).

Mikäli koirakko suorittaa kontaktit peräkkäin; tuomari puhaltaa pilliin, pisteidenkeruu loppuu ja koirakko poistuu radalta maalihypyn kautta. Maalihyppy on AINA suoritettava ennen radalta poistumista, jotta koirakko saa ajan ja säilyttää ennen virhettä keräämänsä pisteet. Mikäli koirakko tekee kontakti- tai keppivirheen, koirakko saa suorittaa kyseisen esteen heti uudestaan.

 

Minigamble – Voidaan suorittaa kahdesti pisteitä saadakseen.
Minigamble on muutaman esteen sarja, joihin liittyy rajoitus ohjaajalle. Mikäli koirakko suorittaa osuuden hyväksytysti ohjaajan ollessa viivan toisella puolella, se saa minigamblen sisältämien esteiden pistemäärän tuplana.

Mikäli ohjaaja astuu viivalle tai viivan yli, koirakko saa esteiden normaalit pisteet. Minigamblessa ei arvostella kieltoja. Minigamble katsotaan onnistuneeksi, vaikka koira kävisi välissä ohjaajan luona rajaviivan toisella puolelle, kunhan ohjaaja saa rajaviivalle astumatta uudestaan lähetettyä koiran suorittamaan minigamblen ne esteet, joita koira ei vielä ole tehnyt.

ABC Bonus – Alkuosuuden aikana koirakko voi saada peruspisteiden lisäksi 15 lisäpistettä (vain kerran), mikäli se suorittaa erikseen merkityt (ABC) esteet alkuosan aikana. Esteiden suoritusjärjestyksella tai suunnalla ei ole väliä ja välissä voi olla muita esteitä.

Loppuosuuden gamble-esteitä voi suorittaa alkuosuudella, mutta EI kahta peräkkäistä estettä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan. Mikäli koirakko suorittaa alkuosuudella kaksi gamble-estettä numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan, mahdollisuus gamble-osuuden hyväksyttyyn suorittamiseen on mennyt. Koirakko voi kuitenkin kerätä pisteitä alkuosuudelta gamble-osuuden alkamiseen asti. Kun alkuosuuden aika tulee täyteen, koirakon tulee poistua radalta maalihypyn kautta säilyttääkseen alkuosuudelta keräämänsä pisteet.

Gamble-osuuden esteitä voi suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä (suurimmasta pienimpään) tai yksittäisinä esteinä. Mikäli koira pudottaaalkuosuudella jonkin gamble-esteen riman, mahdollisuus gamble-osuuden hyväksyttyyn suorittamiseen on mennyt. Koirakko voi kuitenkin kerätä pisteitä alkuosuudelta gamble-osuuden alkamiseen asti. Kun alkuosuuden aika tulee täyteen, koirakon tulee poistua radalta maalihypyn kautta säilyttääkseen alkuosuudelta keräämänsä pisteet.

Mikäli loppuosuuden alkua merkitsevä äänimerkki kuuluu koiran ollessa vielä suorittamassa jotain estettä tai mini-gambleä, pisteitä ei enää kerry tältä esteeltä. Esteen tai mini-gamblen tulee olla suoritettu puhtaasti loppuun ennen äänimerkkiä, jotta siitä kertyy pisteitä. (Esim. Loppuosuuden alkua merkitsevä äänimerkki kuuluu koiran ollessa puomin alastulorampin yläosassa, koira ei saa pisteitä puomista, koska sitä ei ole suoritettu kokonaisuudessaan ennen ajan täyttymistä.)

Koirakko ei saa oleilla gamble-osuuden alun lähellä odottamassa äänimerkkiä. Tuomari voi alkuosuuden aikana hylätä koirakon suorituksen, jos ohjaaja selkeästi vain oleilee gamble-osuuden lähellä yrittämättä aktiivisesti kerätä pisteitä tai ohjaa koiraansa suorittamaan samoja esteitä uudestaan saamatta niistä pisteitä, vain päästäkseen edulliseen asemaan loppuosuutta ajatellen. Tätä kutsutaan oleiluksi (loitering). Mikäli tuomari puhaltaa pilliin ja pyytää koirakkoa poistumaan radalta oleilun takia, koirakko menettää kaikki siihen mennessä keräämänsä pisteet.

Loppuosuus – Etäisyys-gamble (handler restricted gamble)
Gamble-osuus: Alkuosuuden ajan (30 sekuntia) päättyessä ohjaaja kuulee äänimerkin, joka kertoo radan loppuosuuden alkamisesta.

Tällä gamble-osuudella on kaksi vaihtoehtoa pisteiden keräämiseksi: valkoiset ympyrät – 10 pistettä tai tummat (mustat) ympyrät – 15 pistettä.

Molemmat vaihtoehdot on suoritettava niin, että ohjaaja on gamble-viivan takana. Koira saa ylittää viivan, mutta ohjaaja ei. Kieltoja ei arvostella. Mikäli ohjaaja astuu viivalle tai viivan yli, koirakko ei voi saada loppuosan gamblepisteitä.

Ohjaaja kuulee äänimerkin myös loppuosuuden ajan ollessa lopussa. Hyväksytyn gamble-osuuden on oltava suoritettu kokonaisuudessaan ennen kuin äänimerkki kuuluu. Koira saa suorittaa esteitä äänimerkin jälkeen matkalla gamble-osuuden ensimmäiselle esteelle, se ei kuitenkaan saa näistä esteistä enää pisteitä alkuosuuden ajan päättymisen jälkeen.

MAALIHYPPY – Radalta poistutaan AINA maalihypyn kautta. Mikäli koirakko ei suorita maalihyppyä, se menettää kaikki keräämänsä pisteet eikä saa myöskään aikaa radalta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *